dimarts, 11 de juny del 2013

LLIBRES DE TEXT. CURS 2013-14

LLIBRES DE TEXT. CURS 2013-14Estem preparant la tornada al col·legi en col·laboració amb Carrefour, anem a esforçar-nos perquè isca el millor possible, pel bé de tots.

Per a una major organització, necessitem que els pares/mares atenguen bé les indicacions.

Els pares/mares que estiguen interessats que l'AMPA els gestione l'entrega de llibres, han d'entregar en els dies que s'indica,  el full de reserva facilitada per Carrefour només omplint la part de les dades personals i així no perdre els avantatges que oferixen als seus clients.

La llista de llibres com és comú per als cursos li la facilitarem nosaltres, els pares/mares només hauran d'indicar l'assignatura opcional del seu fill/filla, alternativa o religió.

Per a fer efectiva la reserva haurà d'abonar-se la quantitat total del import dels llibres, el compte de l'AMPA NÚM. 3159 0023 63 1663841722  en Caixa Popular en c/Sant Pere, 60, que oferix horari de matí i vesprada.

El dimarts 25, el dimecres 26 i dijous 27 de Juny, en horari de 10:00 a 12:00, en la sala de l'AMPA, haureu d'entregar el full de la reserva,  junt el justificant de pagament del banc.

Caldrá presentar el nou carnet 2013/14 de l’AMPA.

Una de les advantatges és que els pares/mares no hauran de vindre a arreplegar els llibres. Amb la col.laboració dels mestres, se’ls donaran als xiquets el primer dia de classe. Tots els socis de l'AMPA tindran l'agenda escolar gratuïta.

Informem que el bo-llibre que donava Consellería a cada xiquet, ja no es concedeix.