dijous, 1 de març de 2012

CONSELL ESCOLAR 25/01/2012
5.- Normativa DOGCV
- Ha estat publicat al DOGV:
*Decret-llei de mesures urgents per a la reducció del dèficit DOGV nº 6680 del 10.01.2.012 on s’especifiquen unes mesures que signifiquen la reducció del 50% del complement per formació dels docents de primària i secundària.
En relació a aquest decret de retallades es comunica que el nostre claustre per unanimitat acordà adherir-se a les propostes que han acordat els directors dels col·legis públics de Gandia, així com repartir l’escrit unificat on es manifestava la nostra total repulsa a eixes mesures.
El claustre decideix també repartir als pares un altre escrit on s’especifique un poc més les nostres demandes. Es dóna lectura al seu text.
Es diu també que la ONG Sendes solidàries, ha fet unes xapetes reivindicatives.
Una de les mesures és la supressió de totes les activitats extraescolars previstes i aprovades en la PGA.
Votació: Suspensió de totes les activitats:Tots a favor

* Gabriela vol transmetre el sentir unànime de l’assemblea de pares i mares que va convocar l’AMPA, per tractar sobre el decret de mesures econòmiques, Recolzen les mesures preses per l’escola i l’AMPA suspèn també les seues activitats previstes a excepció del muntatge de l’ hivernacle i les activitats al voltant de l’hort escolar. S’adhereixen a la manifestació que es farà a Gandia on intentaran convocar a la major quantitat de gent possible, i planegen fer una pancarta.