dimecres, 23 de març de 2011

Agraiments

Vull agrair a les professores, el temps que estan dedicant a les mares del col·legi perquè puguem manejar bé el blog.