dimarts, 25 de setembre de 2012

GANDIA OBRI EL TERMINI DE PRESENTACIÓ
DE SOL.LICITUDS PER OPTAR A LA BECA MENJADOR

El Govern, malgrat no ser competència municipal, destina 80.000 euros en una primera partida d'octubre a desembre per ajudar a famílies necessitades. Es poden presentar del 26 de setembre al 5 d'octubre a les dependències d'Educació, al carrer del Tossal.
Data: 24/09/2012

Gandia, 24 Setembre 2012.- El portaveu del Govern, Víctor Soler, ha donat a conèixer que l'Ajuntament de Gandia ha aprovat, malgrat no ser competència municipal, la concessió de beques menjador per al present curs escolar. Unes ajudes que, en una primera partida d'octubre a desembre, ascendeixen a 80.000 euros sent la quantitat màxima a percebre 4,25 euros/dia. Al pressupost del 2013 es consignarà una nova quantitat per fer front a les Beques-Menjador des de gener a maig.

Aquestes ajudes les poden sol·licitar els alumnes matriculats en segon cicle d'infantil, és a dir, 3, 4 i 5 anys, així com els alumnes de primària de centres privats concertats. També es tindrà en compte, aquelles sol·licituds d'infantil i primària de centres públics que s'hagen presentat a la Conselleria i que s'hagen quedat per sota del mínim de punts exigits per obtenir la beca, les quals participaran del procés general de baremació. En aquest cas, no farà falta presentar la sol·licitud a l'ajuntament, atès que aquest es posarà en contacte amb el centre públic. I finalment, els alumnes d'infantil i primària de centres públics que no hagueren sol·licitat, en el termini establert, la beca a la Conselleria.

Un dels requisits indispensables per poder accedir a aquesta ajuda és que el menor i sa mare, son pare o els tutors, han de residir a Gandia i estar empadronats a la ciutat abans de l'1 de juny del 2012.

Les sol·licituds es poden recollir en el departament d'Educació de l'Ajuntament de Gandia, situat al carrer del Tossal, 8 o bé a través de la web www.gandia.org i el termini de presentació de les mateixes és del 26 de setembre al 5 d'octubre, en el mateix departament del carrer del Tossal.

Respecte a la quantitat assignada, 80.000 euros, aquesta xifra difereix molt dels 250.000 euros de l'any passat, atès que la primera només és per abordar els mesos que resten d'any fiscal, és a dir, octubre, novembre i desembre. Al pressupost del 2013, es consignarà una nova quantitat per fer front a les ajudes corresponents als mesos de gener a maig. No obstant això, el portaveu del Govern, Víctor Soler, ha recordat que “la competència en aquestes ajudes la té la Conselleria, per la qual cosa a poc a poc les administracions locals hauran d'anar deixant d'assumir competències que no els corresponen, sobretot en temps d'austeritat”.

D'altra banda, la Junta de Govern Local ha aprovat la signatura de sengles convenis, un amb l'associació Bunyoleres Sense Fronteres per valor de 40.000 euros per reforçar i col·laborar amb les tasques de l'entitat, entre elles el menjador social; i una altra amb la Confraria de Pescadors de Gandia, per promoure i dinamitzar la nova Llotja de Pescadors
.