dijous, 23 de febrer de 2012

ASEMBLEA GENERAL


LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ VALENCIANA,PRESENTA UN DECRET AMB UNES RETALLADES QUE AFECTEN AlS CENTRES PÚBLICS.
ELS DIRECTORS DELS CENTRES PÚBLICS DE GANDIA EL DÍA 16 DE GENER, ES REUNIXEN I DECIDEIXEN PRENDRE UNES MESURES EN CONTRA DE LES RETALLADES I PASSEN CIRCULAR INFORMATIVA AlS PARES.
PER AQUEST MOTIU L 'AMPA CONVOCA ASSEMBLEA GENERAL, Al QUE ASSISTEIXEN ELS REPRESENTANTS DEL SECTOR PARES EN EL CONSELL ESCOLAR, PER A SABER QUE PENSEN ELS PARES ABANS DE CELEBRAR-SE CONSELL ESCOLAR I AIXÍ TRASLLADAR LA SEUA OPINIÓ.
EN L'ASSEMBLEA, ELS PARES ALLÍ PRESENTS ACORDEN QUE S'HA DE RECOLZAR LES MESURES EN CONTRA DE LES RETALLADES, PER ACONSEGUIR UNA EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT.
L'EXECUTIVA DE L 'AMPA, COM A ASSOCIACIÓ, TAMBÉ DECIDEIX RECOLZAR AQUESTA MESURA I Al SEU TORN DECIDEIX NO REALITZAR TAMPOC CAP ACTIVITAT I POSA A LA DISPOSICIÓ DEL COL·LEGI ELS MITJANS DELS QUALS DISPOSA.
AMB AQUESTES DECISIONS ES VAS AGAFAR Al CONSELL ESCOLAR DEL DIA 25/01.